praca nad sobą

Co wpłynęło na Twój rozwój #odkrywaniesiebie

Co wpłynęło na Twój rozwój #odkrywaniesiebie

    „Człowiek udoskonala się nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem.” Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio Od chwili poczęcia człowiek się rozwija, uczy przez doświadczenie, potem, przez zdobywanie wiedzy teoretycznej z tego co […]